Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Zasl. prof. dr. Božidar Kranjčič

Datum in čas dogodka:
14.03.2018 ob 13:00 uriSporočamo žalostno vest, da ​se je poslovil zaslužni profesor doktor Božidar Krajnčič, spoštovani in cenjeni raziskovalec, biolog, vizionar, dekan nekdanje Višje agronomske šole ter nekdanji prorektor za raziskovalno dejavnost na Univerzi v Mariboru. Zaslužen je bil med drugim za nastanek Fakultete za kmetijstvo, današnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako je bil pobudnik in nosilec projekta ustanovitve Univerzitetnega kmetijskega centra ter oče Botaničnega vrta Univerze v Mariboru. Leta 2016 mu je Mestna občina Maribor podelila naslov častni občan, leta 2000 pa je prejel častni znak svobode Republike Slovenije. 

 

Spoštovanega zaslužnega profesorja, dr. Božidarja Krajnčiča bomo ohranili v trajnem spominu. Žalna seja v spomin pokojnemu profesorju bo v sredo, 14. marca 2018, ob 13. uri v dvorani Auditorium Magnum na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola 10, Hoče. V času žalne seje bo odprta žalna knjiga. 

 


Zaslužni prof. dr. Božidar Krajnčič je vse do svoje upokojitve leta 2009 deloval kot redni prof. botanike, fiziologije rastlin in biologije na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. V letih 1985 – 1989 je nastopil mesto dekana takratne Višje agronomske šole. Funkcijo je ponovno nastopil v letu 1991, ko je na novo ustanovljeno Fakulteto za kmetijstvo kot dekan vodil vse do leta 2003. Svoje delo je usmerjal predvsem v znanstveno dejavnost iz področja fiziologije rastlin, kadrovsko krepitev, posodobitev in opremljanje šole in s tem prispeval k temeljem za razvoj kmetijske stroke in kadra v Sloveniji. V devetdesetih letih je ustanovil Univerzitetni kmetijski center s šestimi raziskovalnimi centri. Z vso vnemo se je posvetil izgradnji Botaničnega vrta, ki bo letos praznoval svojo šestnajsto obletnico delovanja. S svojim trdnim in odločnim značajem, predvsem pa s strastjo do rastlin in poklicno predanostjo je bistveno prispeval k znanstveno-raziskovalnemu, izobraževalnemu in strokovnemu delu na fakulteti predvsem v prelomnih osemdesetih in devetdesetih letih, v času njegovega dekanovanja, ko je višja kmetijska šola postala fakulteta. Prof. Krajnčič je odprl bogastvo rastlinskega sveta številnim generacijam študentov in mestu Maribor ustvaril bogat 'rastlinski pečat' - Botanični vrt Univerze v Mariboru.

Božidar KRAJNČIČ se je rodil 20.1.1935 v Mariboru, kot najmlajši izmed šestih otrok. Otroška leta je preživel v Mariboru, kjer je po osnovni šoli obiskoval nižjo gimnazijo in višjo II. Gimnazijo, kjer je leta 1954 maturiral. V jeseni leta 1954 se je vpisal na Prirodoslovno matematično fakulteto v Ljubljani in leta 1959 diplomiral iz biologije.

Sprva se je zaposlil na Ekonomski srednji šoli v Mariboru. Po odsluženju vojaškega roka se je jeseni 1961 zaposlil na I. gimnaziji v Mariboru, kjer je do leta 1978 poučeval biologijo in kemijo. Na I. gimnaziji je med drugim organiziral mednarodni seminar o metodah izobraževanja v naravoslovju in UNESCO seminar pod naslovom »Povezava med biologijo in kemijo«.

V želji, da bi nudil svojim dijakom čim več, zlasti na področju raziskovalnega dela, se je vpisal na podiplomski študij biologije (morfološko – fiziološka smer) na Prirodoslovno- matematični fakulteti Vseučilišča v Zagrebu, ki ga je opravil z odličnim uspehom in v maju 1972 dosegel akademsko stopnjo magister bioloških znanosti s področja fotoperiodizma lemnacej severovzhodne Slovenije. Na isti fakulteti je pod mentorstvom akademika prof. dr. Zvonimira Devidéja pripravljal doktorsko disertacijo z naslovom: ˝Mehanizmi indukcije cvetenja lemnacej v Sloveniji˝ in bil leta 1976 promoviran v doktorja bioloških znanosti.

Od leta 1970 do leta 1998 je predaval biologijo – botanični del in rastlinsko fiziologijo na takratni Pedagoški akademiji in sedanji Pedagoški fakulteti, kjer je bil najprej izvoljen v naziv višješolskega predavatelja, nato v višješolskega profesorja in leta 1978 v naziv izrednega profesorja. Tega leta je nastopil službo na takratni Višji agronomski šoli v Mariboru kot profesor biologije in rastlinske fiziologije in bil leta 1983 izvoljen v naziv rednega univerzitetnega profesorja za biologijo – botaniko in rastlinsko fiziologijo.

V letih 1983 – 1985 je opravljal funkcijo prorektorja za raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru in bil aktivni član Sveta za znanost predsedstva Republiške konference socialistične zveze delovnih ljudi v Ljubljani. V letih 1985 – 1989 je bil dekan Višje agronomske šole in v tej funkciji svoje delo usmerjal predvsem v kadrovsko krepitev, posodobitev in opremljanje šole in s tem prispeval k temeljem za nadaljnji razvoj šole. Leta 1991 je bil ponovno izvoljen za prorektorja Univerze v Mariboru – tokrat za izobraževalno dejavnost. Kot prorektor je organiziral in vodil aktivnosti, ki so omogočile, da je leta 1992 Višja agronomska šola prerasla v Visoko kmetijsko šolo.

Leta 1992 se je smrtno ponesrečil dekan Visoke kmetijske šole v Mariboru mag. Milan Erjavec in je na prošnjo Visoke kmetijske šole ponovno prevzel funkcijo njenega dekana, ki je bila pod njegovim vodstvom leta 1995  promovirana v Fakulteto za kmetijstvo. Kot dekan jo je vodil od 1995 do 2003. Pod njegovim vodstvom se je Visoka kmetijska šola in sedanja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede bistveno okrepila na kadrovskem področju, se opremila z vrhunsko raziskovalno opremo in leta 1994 dobila kmetijsko posestvo (155 ha obdelovalnih površin in 240 ha gozdov), na katerem je organiziran Univerzitetni kmetijski center. Osnovni namen tega centra je, poleg izobraževanja in opravljanja prakse, tudi  prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. 

Prof. dr. Krajnčič je mestu Maribor predvsem znan kot pobudnik ter strokovni in tehnični vodja izgradnje Botaničnega vrta Univerze v Mariboru, ki je po obsegu največji v Sloveniji. Že pred njegovim uradnim odprtjem v letu 2002 se je Botanični vrt Univerze v Mariboru vključil v združenje mednarodno priznanih botaničnih vrtov ˝Botanic garden conservation international˝. Prof. dr. Krajnčič je botaničnemu vrtu ostal zvest in predan tudi po njegovi upokojitvi.

Prof dr. Božidar Krajnčič je kot redni profesor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede pomembno prispeval k znanstveno-raziskovalni in pedagoški dejavnosti fakultete. Poučeval je Botaniko, Biologijo in Fiziologijo rastlin pri tem pa študentom ostal v spominu kot odličen predavatelj in vnet raziskovalec. Njegov bogat bibliografski opus vsebuje 25 izvirnih znanstvenih člankov v vodilnih domačih in vrhunskih mednarodnih znanstvenih revijah, znanstveno monografijo, 4 znanstvene priročnike, 5 univerzitetnih učbenikov in številne druge znanstvene prispevke. 

Prof. dr. Božidar Krajnčič je bil vsestransko strokovno aktiven kot član zveze evropskih društev rastlinske fiziologije (Federation of European Societies of Plant Physiology), član Slovenskega društva za biologijo rastlin, član mednarodne ekspertne skupine za raziskave cvetenja (International Working Group on Flowering), član Sveta za visokošolstvo Republike Slovenije in ekspertne skupine Sveta za znanost in tehnologijo RS za področje biotehniških ved. Sodeloval je v komisiji  za habilitacije Univerze v Mariboru in  v komisijah Sveta za visoko šolstvo in Ministrstva za znanost.

Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade, med katerimi velja izpostaviti Red dela s srebrnim vencem (1978), Zlati znak biologije ob 60. letnici biologije na Univerzi v Ljubljani (1979), Republiško priznanje Zveze organizacij za tehniško kulturo Slovenije,  dve Zlati plaketi Univerze v Mariboru, Mestni pečat Maribora za zasluge pri razvoju kmetijskega visokega šolstva v Mariboru in izjemne dosežke na področju rastlinske fiziologije (1997, 2016), Nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju na področju visokega šolstva (1999), Zoisovo priznanje Republike Slovenije za pomembne znanstvene dosežke na področju fiziologije cvetenja (1999), Odlikovanje predsednika Republike Slovenije – Častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge pri razvoju mariborske Fakultete za kmetijstvo in njenem mednarodnem uveljavljanju, za vrhunske raziskovalne rezultate ter za prispevek pri krepitvi slovenskega gospodarstva (2000), priznanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in  Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor ob 110. obletnici (2004) in mnoga druga priznanja in odlikovanja.  

Tako kolektiv Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM kot kolektiv celotne Univerze v Mariboru sta prof. dr. Božidarju Krajnčiču neizmerno hvaležna za njegovo izjemno in predano delo in bosta tega empatičnega botanika, visokošolskega učitelja in zvestega sodelavca ohranila v trajnem spominu.

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/Novice.aspx?p=2294

 

Vir: Večer

 

« Nazaj
Obratovalni čas

Od 24. marca do septembra
vsak dan od 9.00 do 19.00

Oktobra do 18.00
Novembra do 16.00, nedelje zaprto
December – februar zaprto
Več informacij

Vstopnina

Odrasli: 4 €
Upokojenci: 3,5 €
Mladina: 3 €
Družinska: 10 €

Predšolski otroci brezplačno.

Kontakt

Blagajna: 051 696 272
Prireditve: 031 310 330
Vodenja: 031 592 162

E-naslov: botanicni.vrt@um.si

Za e-novice klikni tukaj

Lokacija
Zahvala
Botanični vrt ne bil bi vrt brez obiskovalcev, članov, donatorjev in prostovoljcev.
Postani prijatelj.

Kontakti

Blagajna: 051 696 272
Prireditve: 031 310 330
Vodenja: 031 592 162
E-naslov: botanicni.vrt@um.si

Družite se z nami

Naročite se na e-novice

Bodite obveščeni o dogodkih, aktivnostih in ugodnostih.


  • 2017 © Botanični vrt Univerze v Mariboru