Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Seznam rastlin

Klikni tukaj za dostop do interaktivnega vmesnika podatkovne baze rastlin: http://gardenexplorer.fkbv.um.si

Rastlinske zbirke, ki jih vzdržujemo v botaničnem vrtu, so evidentirane v bazi rastlin. Rastlinski material, ki ga uporabljamo za izmenjavo s sorodnimi inštitucijami za znanstveno raziskovalne namene, je na voljo v obliki semen (zbirka semen) in v obliki živih rastlinskih tkiv (genska banka).

ZBIRKA SEMEN - INDEX SEMINUM

Index seminum je katalog – seznam zbranega hranjenega semenskega materiala, ki ga hrani posamezen botanični vrt ali druga znanstveno- raziskovalna ustanova v semenski banki. Termin prevajamo iz latinščine, njegov dobesedni prevod pa pomeni »seznam semen«.

Začetki sistematičnih popisov semenskega inventarja v botaničnih vrtovih segajo v leto 1682. Tistega leta je namreč dr. Paul Hermann, zaposlen v Botaničnem vrtu Univerze v Leidnu (Nizozemska) prvi pripravil celoten seznam, katalog rastlinskih vrst, katerih semena je hranil v botaničnem vrtu in so bila predvidena izmenjavi z drugimi inštitucijami, botaničnimi vrtovi.

Index seminum, katerega številni Botanični vrtovi javno objavljajo na svojih spletnih straneh, omogoča pridobivanje informacij o lokaciji in količini željenega rastlinskega materiala ter lažjo pridobitev oz. naročanje le-tega.

Index seminum omogoča trajnostno ohranjanje, didaktičen prikaz in izmenjavo rastlinskega materiala; to pa je tudi primarna dejavnost botaničnih vrtov.

Samonikle, avtohtone redke in ogrožene rastlinske vrste ter njihov semenski material ščitita dva pomembna sporazuma; Mednarodna konvencija o biološki raznovrstnosti (MKBR) in Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (MKTOZR).

Obe konvenciji ščitita divjerastoče populacije redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst pred prekomernim nabiranjem, puljenjem in nezakonitim odvzemom iz naravnega okolja. Hkrati vzpodbujata obe konvenciji meddržavno prosto izmenjavo rastlinskega materiala.

Posledično je kakršnokoli prodajanje, trgovanje ali donacija semenskega materiala širši javnosti prepovedana. Semenski material, vpisan v seznam Index Seminum Botaničnega vrta UM je dostopen zgolj drugim botaničnim vrtovom in ostalim znanstvenim ustanovam.

Za index seminum Botaničnega vrta Univerze v Mariboru kliknite tukaj.

 

GENSKA BANKA

Danes se biotska raznovrstnost; pestrost rastlinskih in živalskih vrst v naravi hitro krči. Posledica temu trendu so številne rastlinske vrste, ki jih danes štejemo med že izumrle ali so le- te na pragu izumrtja. Zaradi onesnaževanja in krčenja, spreminjanja habitatov, rastlinskih združb so tudi na območju Slovenije danes številne rastlinske vrste redke, uvrščene na Rdeči seznam praprotnic in semenk.

Sistematično nabiranje in dokumentiranje avtohtonih- samoniklih rastlinskih vrst, vegetativno razmnoževanje in dolgoročno hranjenje genskega materiala ter sajenje njihovih klonov je zato danes ključna naloga botaničnih vrtov in drugih inštitucij po svetu.

Ohranjanje in vzdrževanje zbirk – bank rastlinskih vrst je torej poslanstvo vseh tistih ustanov, katerih cilj je ohranjanje svetovne biodiverzitete.

Območje kjer hranimo genski material, rastlinske sadike imenujemo genska banka. Botanični vrt Univerze v Mariboru se kot znanstveno- raziskovalna ustanova zavezuje ohranjati genski material številnih samoniklih, pa tudi redkih tujerodnih rastlinskih vrst.

Dodatno v naši genski banki zbiramo in hranimo naše avtohtone sorte nekaterih vrst sadnega drevja (številne sorte jablan, sliv, breskev, hrušk) ter stare in redke kultivarje poljščin (vrste in sorte ječmenov, žit, rži).

V Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru genski material nabiramo, dokumentiramo in shranjujemo že več let, le-tega pa zbiramo periodično; vsako rastno sezono ter tako skrbimo za kakovostno zbirko, z vitalnim rastlinskim materialom.

Večina shranjenih vzorcev je uporabljenih tudi pri mednarodnih izmenjavah genskega materiala ter tudi za znanstvene raziskovalne namene.

Genska banka omogoča ne le dolgoročno shranjevanje in zaščito redkih in ogroženih rastlinskih vrst, temveč tudi vračanje redkih in ogroženih rastlinskih vrst na primerna rastišča v njihovo naravno okolje.

 

 

Obratovalni čas

Od 24. marca do septembra
vsak dan od 9.00 do 19.00

Oktobra do 18.00
Novembra do 16.00, nedelje zaprto
December – februar zaprto
Več informacij

PRODAJALNI CENTER OBRATUJE
 

Vstopnina

Odrasli: 5 €
Upokojenci: 3,5 €
Mladina: 3 €
Družinska: 10 €

Predšolski otroci brezplačno.

Kontakt

Blagajna: 051 696 272
Prireditve: 031 310 330
Vodenja: 031 592 162

E-naslov: botanicni.vrt@um.si

Za e-novice klikni tukaj

Lokacija
Zahvala
Botanični vrt ne bil bi vrt brez obiskovalcev, članov, donatorjev in prostovoljcev.
Postani prijatelj.

Kontakti

Blagajna: 051 696 272
Prireditve: 031 310 330
Vodenja: 031 592 162
E-naslov: botanicni.vrt@um.si

Družite se z nami

Naročite se na e-novice

Bodite obveščeni o dogodkih, aktivnostih in ugodnostih.


  • 2017 © Botanični vrt Univerze v Mariboru