Zgodovina vrta

Zgodba o nastanku vrta

Področje botaničnega vrta v Pivoli ima dolgo in zanimivo zgodovino. Deli, iz katerih je sestavljen, pripovedujejo raznolike zgodbe, s katerimi se obiskovalci seznanijo na vodenih ogledih.

Najstarejši del so prazgodovinske gomile, ki predstavljajo kulturno krajino že tri tisoč let. So grobišče, ki je pripadalo naselju Poštela v neposredni bližini vrta. Grobišče in naselje sta povezana z označeno arheološko potjo. Več o arheološki dediščini iz tega obdobja lahko obiskovalci izvejo na stalni arheološki razstavi.

Stari del botaničnega vrta je bil zasajen konec 19. stoletja kot zasebna zbirka. Zanimive in eksotične rastlinske vrste so del evidentirane slovenske kulturne dediščine. Dve orjaški sekvoji in orjaški klek so se do danes ohranili kot posebnost botaničnega vrta. Ker je nasad eksot v neposredni bližini posestva Pohorski dvor, s katerim upravlja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, je bil tudi povod za začetek in ustanovitev botaničnega vrta na tem mestu.

Od obhoda posestva leta 1994, je takratni dekan in ustanovitelj botaničnega vrta prof.dr. Božidar Krajnčič začel intenzivno razvijati botanični vrt. Med leti 1995 in 1998 so bila opravljena glavna zemeljska dela in zasajene nekatere zbirke rastlin. Sklenjen je bil sporazum z lastniki parcel in Ministrstvom za obrambo, ki je upravljalo s spodnjim, današnjim vhodnim delom botaničnega vrta.

Leta 1999 je bil vrt mednarodno priznan in sprejet v združenje botaničnih vrtov ( Botanic Gardens Conservation International). Kljub izgradnji vrta se je že izvajalo izobraževanje, raziskovanje in ohranjanje rastlinskih vrst. Nastajale so zbirke lokalnih ogroženih rastlinskih vrst, samoniklih gospodarsko pomembnih gozdnih rastlin, prvi osnutki genske banke in pospeševanje sonaravnega turizma. Nekdanji vojaški objekti so bili preurejeni v uporabne prostore. Urejene so bile pohodne poti, sanitarije za obiskovalce in večnamenski prostori za predavanja, delavnice in razstave. Načrtovana je bila tudi gostinska ponudba.

Uradna otvoritev vrta je bila na Dan parkov, 24. maja 2002 leta.

Nekaj pomembnejših dogodkov v procesu izgradnje vrta

1994- Takratna Visoka kmetijska šola postane po sporazumu s Splošno bolnišnico Maribor uporabnik kmetijskega posestva Pohorski Dvor (155 ha obdelovalnih površin in 240 ha gozdov). Prof. dr. Božidar Krajnčič se začetkov spominja takole:   “Po obhodu omenjenega kmetijskega posestva leta 1994 sem izven obdelovalnih površin ob posestvu soseda Kocbeka opazil med grmovjem štiri drevesa častitljive starosti (nad 100 let): tri mamutova drevesa Sequoiadendron giganteum in orjaški klek (Thuja plicataT. gigantea), ki je eden izmed najstarejših in največjih v Sloveniji. Tudi mamutova drevesa so med najstarejšimi in največjimi v Sloveniji, saj ima največje mamutovo drevo obseg debla 8 m. Zaradi omenjenih orjaških dreves, ki so naravovarstveno zaščitena (M. Jež) in ob pogledu od njih v smeri vojaškega skladišča municije Pivola se mi je porodila ideja, da izgradimo ob omenjenih drevesih na takrat grmovnatih terenih, pretežno neuporabnih za kmetijsko pridelavo – botanični vrt, ki bo imel vhod ob glavni cesti v predelu vojaškega skladišča.”

1995-1998  – Visoka kmetijska šola se leta 1995 preoblikuje v Fakulteto za kmetijstvo in do leta 1998 izgradnja botaničnega vrta napreduje do vojaškega skladišča.

1999- Botanični vrt se vključi v združenje mednarodno priznanih botaničnih vrtov (Botanic Gardens Conservation International), kar pomeni veliko mednarodno priznanje. V botaničnem vrtu se je, kljub izgradnji, že izvajalo izobraževanje, raziskovanje, ohranjanje rastlinskih vrst, vzdrževanje lokalno ogroženih rastlinskih vrst, samoniklih gospodarsko pomembnih gozdnih rastlinskih vrst, funkcije genskih bank in pospeševanje sonaravnega turizma. Botaničnemu vrtu se dodelijo v uporabo objekti in pripadajoče zemljišče nekdanjega vojaškega skladišča PIVOLA.

2000-2001 -Intenzivno dograjevanje botaničnega vrta. Zgrajeno je 2100 m mrežaste žične ograje, opravljena so obsežna zemeljska dela, zgrajeno je 6800 m2 peskovnih poti, zravnano in zatravljeno je 53.000 m2površin, zgrajeni so 4 regulirani vodni biotopi na površini  328 m2.  Zgrajen je skalnjak na površini 800 m2 in za njegovo izgradnjo je navoženo 450 m3 zemlje, 25 m3 tonalita, 25 m3 apnenčastih skal, 8 m3 amfibolita, serpentinita in čizlakita. Do oktobra 2001 je posajeno 6400 rastlin, 950 vrst ob 90 že obstoječih vrstah. Zgrajen je namakalni sistem na površini 6 ha. Porušeno je več dotrajanih zgradb, njihova površina je zravnana z zemljo, zatravljena in zasajena. Na dveh stavbah nekdanjega vojaškega skladišča  je obnovljena in zaščitena streha, na tretji stavbi pa odstranjena dotrajana in zgrajena nova streha. Napeljana sta vodovod in elektrika. Za delavce botaničnega vrta je zgrajena lesena hišica s skladiščem za orodje, kosilnice, gnojila in WC. Nabavljeno je potrebno orodje, dve traktorski kosilnici in dve ročni kosilnici. Zgrajeni so 4 mostički, trije izvori pitne vode, 35 klopi in 4 mizice iz kostanjevega lesa.

V okviru naravoslovnih dni si je Botanični vrt v letu 2001 ogledalo 2040 učencev osnovnih in srednjih šol iz Maribora in okolice.

2002 – Ureditev vhoda, dokončanje objektov z razstavnimi prostori, dokončanje zatravljanja in zasaditve, dokončanje ureditve peskovnih poti, ureditev parkirišča za obiskovalce in 24.5.2002 uradna otvoritev Botaničnega vrta Univerze v Mariboru.

Dogajanja med leti 2003 - 2008

  • dopolnjevanje zbirk rastlin, predvsem s skalnjaku, pinetumu in v sistemskem polju – organiziranje številnih vodenih ogledov vrta za učence in dijake
  • organiziranje strokovnih predavanj za obiskovalce
  • september 2004 fotografska razstava o vrtu v Univerzitetni knjižnici Maribor
  • september 2005 fotografska razstava o vrtu v rektoratu UM
  • september 2005 dnevi odprtih vrat, brezplačen vstop
  • september 2005 Jesenski dnevi, tridnevna prireditev s predavanji, vodenimi ogledi vrta, likovno delavnico in razstavo; prireditev je obiskalo čez 500 obiskovalcev, zato jo bomo v jeseni 2006 ponovili
  • pomlad 2006 bogata dopolnitev sistemskega polja z več kot 100 vrstami, hkrati delna preureditev nasada
  • julij 2006 postavitev in odkritje zahvalne table sofinancerjem vrta
  • julij 2006 zelo uspešni dnevi hortenzij z vodenimi ogledi
  • v letih 2004, 2005 in 2006 sodelovanje v strokovni komisiji za ocenjevanje vrtnic na Dnevih vrtnic v Arboretumu Volčji Potok

Dogajanja od 2008

Od leta 2008 dalje se v vrtu zvrsti okoli 30 dogodkov letno, ki jih od leta 2014 organiziramo skupaj z Društvom prijateljev botaničnega vrta Univerze v Mariboru. Od leta 2012 dalje lahko dogajanja v vrtu spremljate tudi prek družabnih omrežij.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist


Warning: array_sum() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/BotanicniVrt/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php on line 112
X