Genska banka

Danes se biotska raznovrstnost; pestrost rastlinskih in živalskih vrst v naravi hitro krči. Posledica temu trendu so številne rastlinske vrste, ki jih danes štejemo med že izumrle ali so le- te na pragu izumrtja. Zaradi onesnaževanja in krčenja, spreminjanja habitatov, rastlinskih združb so tudi na območju Slovenije danes številne rastlinske vrste redke, uvrščene na Rdeči seznam praprotnic in semenk.

Sistematično nabiranje in dokumentiranje avtohtonih- samoniklih rastlinskih vrst, vegetativno razmnoževanje in dolgoročno hranjenje genskega materiala ter sajenje njihovih klonov je zato danes ključna naloga botaničnih vrtov in drugih inštitucij po svetu.

Ohranjanje in vzdrževanje zbirk – bank rastlinskih vrst je torej poslanstvo vseh tistih ustanov, katerih cilj je ohranjanje svetovne biodiverzitete.

Območje kjer hranimo genski material, rastlinske sadike imenujemo genska banka. Botanični vrt Univerze v Mariboru se kot znanstveno- raziskovalna ustanova zavezuje ohranjati genski material številnih samoniklih, pa tudi redkih tujerodnih rastlinskih vrst.

Dodatno v naši genski banki zbiramo in hranimo naše avtohtone sorte nekaterih vrst sadnega drevja (številne sorte jablan, sliv, breskev, hrušk) ter stare in redke kultivarje poljščin (vrste in sorte ječmenov, žit, rži).

V Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru genski material nabiramo, dokumentiramo in shranjujemo že več let, le-tega pa zbiramo periodično; vsako rastno sezono ter tako skrbimo za kakovostno zbirko, z vitalnim rastlinskim materialom.

Večina shranjenih vzorcev je uporabljenih tudi pri mednarodnih izmenjavah genskega materiala ter tudi za znanstvene raziskovalne namene.

Genska banka omogoča ne le dolgoročno shranjevanje in zaščito redkih in ogroženih rastlinskih vrst, temveč tudi vračanje redkih in ogroženih rastlinskih vrst na primerna rastišča v njihovo naravno okolje.

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist


Warning: array_sum() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/html/BotanicniVrt/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php on line 112
X